|  
  |  
  |  

Pallklossficka 145x115mm i hård blå 0,30 + 0,16 glaskl.Kontakta oss