|  
  |  
  |  

Standardavtalsvillkor

Nedan kan du läsa de viktigaste standardavtalsvillkor som vi tillämpar. De följer av våra offerter resp. orderbekräftelser. I förhållande till våra avtalskunder gäller i många fall kompletterande individuella avtal. 

Allmänt
PLAST PETTER säljer enbart till företag (näringsidkare) och inte direkt till slutförbrukare eller konsument. Alla priser anges exklusive moms och frakt. Order med varuvärde understigande 300 kr expedieras inte. Vid order vars varuvärde understiger 1000 kr tillkommer en expeditionsavgift på för närvarande 195 kr. Leverans sker endast i obruten förpackning. Leveranstiden för Lagrade varor gäller med reservation för mellanförsäljning.

Vid special- och tryckorder
Normal leveranstid är ca. 3-4 arbetsveckor. Leveranstiden förutsätter att köparen medverkar på ett professionellt sätt och beräknas därmed från fullt accepterad kontraktsgenomgång. Leveransvillkor: "Fritt fabrik Hova". Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Offerter är giltiga i 60 dagar fr.o.m. offertgivningsdatum med reservation för materialprisändringar överstigande 5%. Leveranser sker med reservation för kvantitetsavvikelser +/- 10%. Om PLAST PETTER inte inom 3 dagar efter orderbekräftelse erhåller någon anmärkning anses ordern klar för tillverkning.

Eventuellt originalarbete debiteras med för närvarande 300 kr per påbörjad timme. Kliché och uppsättningskostnad tillkommer vid varmpräglings- resp. blindtryck. Filmkostnad tillkommer vid offset- resp screentryck om film saknas och en startkostnad gäller för digitaltryck. Tilläggskostnader enligt ovan anges specifikt. Original, filmer och klichéer sparas i 3 år efter leveransdatum. Vid screentryck på icke vita underlag kan viss färgavvikelse förekomma. PLAST PETTER förbehåller sig alltid rätten att rekommendera tryckteknik. Vidare förbehåller sig PLAST PETTER rätten att använda bilder av tillverkade produkter för eget marknadsföringsbruk, såvitt inte annat särskilt avtalats.  

Allmänna försäljningsbestämmelser
På följande länk kan du ta del av samtliga våra allmänna försäljningsbestämmelser. StandardavtalsvillkorKontakta oss